Profile

SAMSUDIN BIN MOHD ZAIN

SENIOR LECTURER
QUALITY ASSURANCE SECTION
UNIVERSITI KUALA LUMPUR KAMPUS CAWANGAN MALAYSIAN INSTITUTE OF AVIATION TECHNOLOGY

samsudin@unikl.edu.my

UniKL Researcher - SAMSUDIN MOHD ZAIN