Profile

WARDATUL AISHAH BINTI MUSA, DR.

HEAD OF SECTION, STUDENT DEVELOPMENT SECTION
MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY

wardatulaishah@unikl.edu.my

21 publications
Researcher Identities
ORCID ID : 
Publication(s)
  Title Cited By Year

Kokurikulum Sebagai Perantara antara Kesedaran Kendiri dan Sahsiah Pelajar.

International Conference on Humanities, Education and Society

2018

Kokurikulum dan Sahsiah Pelajar: Peranan dan Hubungan Antara Keduanya.

International Journal of Education, Psychology and Counseling eISSN: 0128

2018

NILAI DAN KEFAHAMAN SEBAGAI MEDIUM TRANSFORMASI POLA PENGUNDIAN DALAM PILIHAN RAYA

International Journal of Law, Government and Communication, 3 (12), 59-70

2018

HUBUNGAN ANTARA TEORI KESEDARAN KENDIRI DENGAN TEORI KOGNITIF SOSIAL, TEORI GOLEMAN DAN TEORI ASTIN

wardatul aishah musa
International Conference on Global Business & Social Entrepreneurship (ICoGBSE 2016)

2016

AKTIVITI KOKURIKULUM DALAM KALANGAN PELAJAR DI UNIVERSITI KUALA LUMPUR : KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN

wardatul aishah musa
Al Qimah Al Mudhafah The Journal of Management and Science (ALQIMAH)

2015

Co-curricular activities among students at University Kuala Lumpur : Enterpreneurial Propensity.

wardatul aishah musa
International Conference on Engineering Technologies Entrepreneurship 2015 (ICETE-2015).

2015

Aplikasi konsep Al-Juâ¿¿alah Dalam Kerjaya Sebagai Pendidik.

wardatul aishah musa
Prosiding Konvensyen Serantau Pengajian Islam 2014

2014

Halangan Usahawan Muslim Dalam Pembiayaan Perdagangan DI Institusi Perbankan Islam: Satu Kajian Awal.

wardatul aishah musa
Prosiding Konvensyen Serantau Pengajian Islam 2014; Isu, penilaian dan pemerkasaan (ISBN 978-967-12078-1-9)

2014

Kaunseling kerohanian satu teknik dan pendekatan dalam proses kaunseling

wardatul aishah musa
Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam 2014

2014

Keperluan dan faktor penggalak usahawan muslim terhadap pembiayaan perdagangan di institusi perbankan Islam: Satu kajian awal

wardatul aishah musa
2Nd World Conference On Islamic Thought and Civilization: Rise and Fall of Civilization Contemporary States of Muslim Affairs (ISBN 9789675480102),

2014

Kesedaran Kendiri Terhadap Aktiviti Kokurikulum dan Keberkesanannya Kepada Remaja

wardatul aishah musa
eProceeding of the Global Conference On Language Practice & Information Technology 2014 (GLIT2014)

2014

Kokurikulum di dalam sistem pendidikan Malaysia: Satu tinjauan awal.

wardatul aishah musa
2Nd World Conference On Islamic Thought and Civilization: Rise and Fall of Civilization Contemporary States of Muslim Affairs (ISBN 9789675480102),

2014

Korpus Bahasa Bersumberkan Al-Quran Kajian Kes; Surah Al-Muâ¿¿minun (Tumpuan Kepada Penggunaan Kesopanan Kata Ganti Nama).

wardatul aishah musa
e- Proceeding of the Social Sciences Research ICSSR 2014 (e-ISBN 978-967-11768-7-0).

2014

Pembentukan sahsiah remaja melalui penglibatan diri di dalam aktiviti di luar kelas.

wardatul aishah musa
Prosiding Konvensyen Serantau Pengajian Islam 2014; Isu, penilaian dan pemerkasaan (ISBN 978-967-12078-1-9)

2014

Pendidikan Islam sebagai mediator antara kurikulum dan kokurikulum dalam membentuk peribadi pelajar

wardatul aishah musa
2Nd World Conference On Islamic Thought and Civilization: Rise and Fall of Civilization Contemporary States of Muslim Affairs (ISBN 9789675480102)

2014

Peranan Subjek Hubungan Etnik kepada pelajar Muslim

wardatul aishah musa
Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam 2014. 5-7 Disember 2014

2014

Peranan institusi perbankan islam dalam membangunkan usahawan muslim lembah klang : satu kajian awal.

wardatul aishah musa
Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam 2014

2014

Peranan subjek Pengajian Malaysia dalam pembinaan negara bangsa Malaysia di Institut Pengajian Tinggi (IPT) : Peranan subjek Pengajian Malaysia

wardatul aishah musa
2Nd World Conference On Islamic Thought and Civilization: Rise and Fall of Civilization Contemporary States of Muslim Affairs (ISBN 9789675480102)

2014

Sistem pendidikan di Malaysia dari sudut Falsafah Pendidikan Negara. Pembentukan akhlak pelajar.

wardatul aishah musa
Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam 2014

2014

Teori Kaunseling kerohanian satu pendekatan dalam sesi kaunseling.

wardatul aishah musa
2Nd World Conference On Islamic Thought and Civilization: Rise and Fall of Civilization Contemporary States of Muslim Affairs (ISBN 9789675480102),

2014

Kokurikulum sebagai medan pembentukan akhlak seimbang dalam kalangan remaja di institusi pengajian tinggi

wardatul aishah musa
Prosiding Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2013 (NASDEC 2013

2013
UniKL Researcher - WARDATUL AISHAH MUSA